Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

Громадська організація Освітній центр «Довкілля»

Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Реквізити: Україна, 36014, м. Полтава, ул. Жовтнева, 64-ж

т.(05322) 7-30-63 т/ф (0532) 50-84-78
електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Громадська організація «Освітній центр «Довкілля» заснована співробітниками лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки АПН України та педагогами шкіл, які співпрацюють з лабораторією, в 1995 році.

Необхідність її заснування виникла у зв'язку з об'єднанням значної кількості вчених та педагогів практиків навколо ідей, які лежать в основі моделі освіти стійкого розвитку суспільства — освітньої моделі «Довкілля».

В 90-х роках директор СШ 37 м. Полтави О. Писанський почув про освіту стійкого розвитку суспільства. Разом із своїм педколективом СШ 37 м. Полтави він вирішив відкрити авторську школу «Цілісної свідомості ділової людини», в якій навчати майбутніх громадян суспільства стійкого розвитку. Знайшли і науковців, які написали концепцію авторської школи, розробили навчальний план і почали створювати навчально-методичне забезпечення для формування цілісної свідомості учнів, забезпечення їхнього психічного та тілесного здоров'я.

Науковий колектив почав працювати під керівництвом професора В.Р. Ільченко, до складу його ввійшли канд. пед. наук, соціолог М. Лебедик, канд. психол. наук В.Ф. Моргун, директор школи О. Писанський та заст. директора О.І. Вовк.

В експериментальному плані авторської школи з'явилися інтегровані предмети, основою навчального плану став курс «Довкілля» для 1-6 класів, який дав назву єдиній розробленій за роки незалежності новій моделі освіти «Довкілля» — цілісній освіті стійкого розвитку, яка стала відомою зарубіжним педагогам під назвою «Образовательная модель «Логика природы».

У 1991 році в СШ 37 початкову школу закінчило 7 класів. Керівники школи запросили психологів, які протестували випускників початкової школи. Хто мав здібності до математики — пішли в математичні класи (із збільшеною кількістю годин з математики та з інформатикою). Хто мав здібності до мови — пішли в лінгвістичні класи (з додатковими годинами для мови та з іноземною мовою). Тим учням, які не потрапили в елітні класи, було запропоновано вивчати «Довкілля» і вчителі погодилися, вирішили, що цим учням однаково, що вивчати.

Проблему з учителями теж вирішили: взяли незаангажованих. В одному класі «Довкілля» почала викладати лаборант кабінету хімії, яка поступила на заочний відділ природничого факультету, педагогічного інституту, а в другому – дипломник Ільченко В.Р., який навчався на останньому курсі фізмату. Так почала рости вітчизняна освіта для стійкого розвитку. Не в кабінетах учених, а на бруківці, під безжальною ходою байдужих, але їй «пішло на живе».
Коли довкілята перейшли у 8 клас, директору прийшло на думку дати їм контрольну з математики таку саму, як і в елітних математичних класах. Вчителі математики не повірили результатам: довкілята написали контрольну краще, ніж учні математичних класів.

Випускники школи, серед яких були перші довкілята, отримали 11 золотих медалей. 2 медалі припали на елітні класи, а 9 отримали довкілята. І щоб закінчити з першим випуском «довкілят», відмітимо: саме з них (а не з лінгвістичних класів) два учні вперше на Полтавщині стали переможцями Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови. Їх запросили на роботу в Німеччину. Один відмовився відразу, а другий повернувся через три місяці. Пояснив: «Буду працювати у своїй країні». Соціологи (М. Лебедик, О. Медвєдєв) дослідили, що в учнів, які навчаються за моделлю освіти «Довкілля» в 2-3 рази вищий індекс соціальної зрілості (і, відповідно, відповідальність, патріотизм, законопослушність, законопідставність рішень...) ніж в учнів, що навчаються за традиційною моделлю освіти.

В 1995 р. психологи під керівництвом проф. В.Ф. Моргуна протестували інтелект та мотивацію навчання випускників початкової школи — довкілят і учнів, які навчалися за традиційними програмами і підручниками з природознавства.

Інтелект довкілят виявився настільки вищим від інтелекту учнів, які вивчали природознавство, що керівник наукового колективу В.Р. Ільченко не повірила в об'єктивність вимірів і запропонувала психологам повторити дослідження. Психологи виконали ще раз цю трудоємнісну роботу, отримали такий же результат. Коли шановний доктор засумнівався втретє, В.Ф. Моргун приніс книгу Дональда Ховарда «Тотальна інтеграція» і показав В.Р. Ільченко строчку: «Коли ми виміряли IQ у наших дітей, ми злякалися — таким він був високим». Технологія інтеграції та обґрунтування навчального матеріалу на основі базових закономірностей природи, закономірностей довкілля не тільки зцілювала свідомість дітей. Вона давала можливість дітям досягти природовідповідно високих рівнів інтелекту. Підтвердилась думка відомого психолога Ж. Піаже стосовно того, що відсутність у змісті освіти таких базових закономірностей природи як збереження, направленість процесів до рівноважного стану, періодичність процесів у природі, прирікає дітей на найнижчий тип інтелекту.

Ось чому ідеї моделі освіти «Довкілля» розповсюдилися на дошкільну освіту, на основну та старшу школу. Велика кількість педагогів залучилася до розробки і впровадження альтернативної до традиційної освіти моделі — освіти сталого розвитку — освітньої моделі «Довкілля». Під науковим керівництвом В.Р. Ільченко на експериментальній базі шкіл з «Довкіллям», була розроблена система програм для 1-11 класів, де системотвірним фактором були базові (фундаментальні) закономірності природи та навчальних посібників до них. Виникла потреба в об'єднанні педагогів — у створенні громадської організації «Освітній центр «Довкілля» (1995 р.).
До цього підштовхнуло і те, що в «Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) (1993 р.) виявилося багато питань, які розв'язувалися в моделі освіта «Довкілля». Зокрема, серед стратегічних завдань реформування змісту освіти наявне завдання «орієнтація на інтегровані курси», система яких впроваджувалася у 1-11 кл. освітньою моделлю «Довкілля».

З ініціативи комісії з питань освіти і науки Верховної Ради України та рішенням Президії АПН України в кінці 1994 в структурі Інституту педагогіки АПН України була створена лабораторія інтеграції змісту освіти, яка почала працювати в Полтаві, на базі Полтавського ОІППО. Очолила її член-кор. АПН України Ільченко В.Р.

Ядро лабораторії склали дидакти: доктори пед. наук В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз; канд. філософ. наук С.Ф. Клепко; канд. психол. наук, професор В.Ф. Моргун. Очолила колектив член-кореспондент АПН України, нині дійсний член АПН України В.Р. Ільченко. Навколо лабораторії об'єдналися шкільні колективи, вчителі початкових класів, фізики, хімії, біології, географії, які розпочали планомірну теоретичну і практичну роботу над інтеграцією (зціленням) природничо-наукової шкільної освіти. Зараз у лабораторії працює 9 науковців-спеціалістів з інтеграції окремих предметів в соціоприродничу освіту (початкова ланка), природничо-наукову (основна та старша школа). За час роботи лабораторії на матеріалах її досліджень було захищено сім кандидатських дисертацій з педагогіки, психології, дві докторські дисертації.

Коло педагогів, які поширювали ідеї «Довкілля» розширювалося. Вони і складають громадську організацію Освітній центр «Довкілля».

Необхідно було видавати наукову та навчальну літературу. У зв'язку з цим Академією педагогічних наук та Полтавським інститутом післядипломної педагогічної освіти у червні 1999 року створено Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти, який об'єднав науковців філософів, педагогів, психологів, психотерапевтів, соціологів — різних регіонів України.

Громадська організація співпрацює з видавництвом «Довкілля-К», яке видає продукцію наукового та навчально-методичного забезпечення освіти стійкого розвитку — моделі освіти «Довкілля», проводить природоохоронну роботу.

Коли Диканська держадміністрація почала облаштовувати в Стасях, на археологічному пам'ятнику, старовинному скіфському городищі укріпленого типу обласне сміттєзвалище, громадська організація при допомозі екологічної комісії Верховної Ради України (голова Ситник К.М.) не допустила засмічення Городища, оточуючих сіл та Ворскли.

Співпраця з колективами експериментальних шкіл

Авторська СШ № 37 м. Полтави (керівники дослідженнями: директор Вовк О.І., заст. директора Шпилька Т.В.) напрямки дослідження: розвиток соціального інтелекту, економічного мислення учнів; розвиток самооцінки власної активності з метою свідомого вибору професії, супутника життя; підготовки учнів за профілями менеджер-технічний та еколого-медичний на базі системи "Довкілля". Вовк О.І. - співавтор підручника "Хімія-7".

ЗОШ № 32 м. Полтави (директор Мар'єнко Т.І., вч. Дроцька Г.І.); школа-гімназія працює за профілями - математичний, суспільно-гуманітарний, художньо-прикладний; досліджувався вплив "Довкілля" на розвиток інтелекту дітей, цілісності знань, цілісності свідомості, світогляду учнів 7-11 класів (діагностика на основі СЛС та "образів природи").

НВК № 9 м. Полтави (в. о. директор Годня В.І., Котлубай Н.М.); НВК екологічного профілю; "Довкілля" служить базою для екологічної та валеологічної освіти; ведуться дослідження по співставленню педагогіки Монтессорі та моделі "Довкілля".

ЗОШ № 18 м. Полтави (директор Горіна О.Й., вчителі – Тимоніна В.В., Волошина О.М.); школа працює над проблемами роботи з обдарованими дітьми, проблемами оздоровлення в процесі спілкування з природою (уроки серед природи, краєзнавчий туризм).

ЗОШ 24 м. Полтави (директор Дроцький В.Д., вчитель – Неізвідська Л.С.); у школі досліджується вплив "Довкілля" на розвиток мовленєвої діяльності молодших школярів, естетичного їх ставлення до довкілля. Неізвідська Л.С. - співавтор методичних вказівок для вчителів довкілля початкової школи.

ЗОШ № 26 м. Полтави (директор Дзюбкін Г.Г., вчитель ПівеньТ.О.); досліджується адаптація учнів до навчального процесу, мотивація навчання, формування світогляду, роль у цих процесах освітньої моделі "Довкілля". Півень Т.О. - співавтор "Біології"-7, "Біології"-8 та методики викладання довкілля в 5-6 кл.

Шишацька СШ ім. Вернадського Полтавської обл. (директор Катаєва Н.П., вчитель - Безкоровайний В.В.). В школі створено освітнє середовище, яке підвищує пізнавальну активність учнів (кабінет "Довкілля" для 1-6 кл., кабінет-музей В.І.Вернадського для проведення інтегративних днів, узагальнюючих уроків з предметів природничого циклу, екологічна стежка на Бутовій горі, екологічні літні практики), досліджуються умови інтеграції природничого та суспільствознавчого знання.

Школа-гімназія № 6 м. Кременчука (директор Бойко Л.А., заст. директора Тихомирова Л.В., вчителі початкової та основної школи);
- робота колективу над проблемою інтеграції знань, вмінь навколо змісту освітньої програми "Довкілля";
- розробка дидактичних матеріалів для вчителів та учнів з напрямків "математика-довкілля", "мова-довкілля", "праця-довкілля", "образотворче мистецтво-довкілля", "логіка- довкілля";
- школа має навчальний комплекс "Довкілля";
- досліджується розвиток інтелекту дітей, розвиток пізнавальної активності, цілісність свідомості.
В школі систематично відбуваються конференції, семінари з проблеми "Довкілля".

СШ №3 м. Кременчука (директор к.п.н. Самодрін А.П., вчителі початкової школи). Школа працює над проблемою профільної диференціації, базою для якої в початковій школі служить освітня програма "Довкілля". Одна з основних проблем – формування мислення людини, яка розуміє необхідність рівноваги між діяльністю людини і довкіллям. Активно залучаються батьки до розв'язання шкільних проблем.

СШ 18 м. Кременчука (директор Медвідь О.І., вчителі Білокінь Г.О., Ємельянова В.І.). Школа має хіміко-біологічні класи, досліджує можливості вивільнення часу для самостійної підготовки дітей, для задоволення пізнавальних інтересів учнів. Інтеграція змісту освіти - один із шляхів. Досліджується вплив освітньої системи "Довкілля" на природничо-наукову освіту. Білокінь Г.О. – співавтор підручника "Хімія-7", який втілює нову педтехнологію вивчення хімії.

Решетилівська СШ Полтавської обл. (вчит. Борисова Т.І.); досліджується розвиток інтересів учнів до вивчення природи засобами моделі "Довкілля", нові підходи у формуванні змісту фізичної географії.

Зіньківська СШ 1 Полтавської обл. Колектив працює над дослідженням впливу програми "Довкілля" на підвищення теоретичного рівня фізичних, хімічних, біологічних знань в 7-11 кл.

Дніпропетровська СШ №66 (директор Коробка Л.І., заст. директ. Портнова Є.М., вч. Запрудна О.В.) - економічний ліцей досліджує ефективні шляхи ущільнення знань загальноосвітніх предметів, вивільнення часу для предметів економічного профілю. В програмі "Довкілля" вбачається шлях до економії часу, розвитку інтегративного мислення і цілісності свідомості, формування активної життєвої позиції учнів.

Дніпропетровська ЗОШ №111 (директор Ткачук Л.В.) досліджуються можливості "Довкілля" в розвитку цілісності свідомості і підвищення якості знань, підвищення впливу українознавчого компоненту освіти.

Дніпровська ЗОШ Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської області (директор Ляшенко А.Х.); колектив працює над оздоровленням дітей шляхом відповідного відбору змісту знань та методів навчання, спрямування пізнавальної діяльності дітей на відкриття "законів" власного здоров'я; підвищення - творчої активності учнів та введення систематичних уроків серед природи, щоденних динамічних пауз (великих перерв для проведення самостійних спостережень і досліджень учнями 1-4 кл.).

ЗОШ 68 м. Кривий Ріг (заст. директора Хідінова Г.М.); колектив досліджує шляхи досягнення високого теоретичного рівня освіти, високих рівнів вербального та невербального інтелекту оздоровлення дітей; "Довкілля" – основа для розв'язання поставлених задач.

Школа-гімназія м. Кремінної Луганської обл. (директор Кукуяшна Є.І., заст. директора, вчитель довкілля Смага О.Б.) школа є науково-методичним центром інтеграції змісту освіти в Луганській обл.; досліджуються питання інтеграції природничої освіти та суспільствознавства, вплив безпосереднього спілкування учнів з довкіллям на розвиток пізнавальної активності.

Красноріченська СШ Крем'янського р-ну Луганської обл. (директор Чекмарьова Л.В.) на базі школи створений аграрний ліцей, колектив працює над ефективними шляхами орієнтації учнів на дослідницьку роботу в сільському господарстві. "Довкілля" служить базою для розвитку цілісності свідомості учнів, світогляду натураліста-дослідника.

Авторська школа Марії Чумарної (м. Львів) колектив досліджує ефективні шляхи навчання і виховання молодого українця; програма "Довкілля" дає дітям високий науковий рівень природничонаукової освіти і в той же час орієнтує їх на сприйняття духовних багатств народу.

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 18 м. Черкаси (директор Грищенко В.В.) в школі проводяться дослідження впровадження "Довкілля" як одного із шляхів підвищення ефективності еколого-біологічної освіти учнів.

СШ 169 м. Харків колектив працює над підвищенням рівня засвоєння предметів природничого циклу, розвитком цілісності свідомості учнів, дослідницьких вмінь натураліста; дослідженням ефективності педтехнології "Довкілля".

НВК № 4 м. Хмельницький (директор Годлевський В.В., вчитель Дігтяренко І.В.) школа працює над підвищенням рівня наукового мислення учнів, над проблемами підготовки обдарованих дітей; модель "Довкілля" використовується як засіб ефективної підготовки учнів до участі в олімпіадах.

Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24;

КЗ «Дніпровокам'янська СЗШ І-ІІІ ст.»;

КЗ Верхівцевський НВК «СЗШ № 1 – ДНЗ»;

КЗ Ганнівський НВК «СЗШ – ДНЗ»;

КЗ «Новомиколаївська СЗШ І-ІІІ ст. № 1»;

КЗ «Верхньодніпровська СЗШ І-ІІІ ст. № 1»;

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 49;

Полтавська гімназія «Здоров'я» № 14.