Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

Kolektuv avtoriv1

На фото автори підручників та програм до освітньої моделі «Довкілля», 2007. Перший ряд: Ткачук Л.В., Зламанюк Л.М., Водолазська Т.В., Ільченко В.Р., Рибалко Л.М., Білокінь Г.О., другий ряд: Гуз К.Ж., Ляшенко А.Х., Коваленко В.С., Куліковський С.Г., Ільченко О.Г.

VR U Perekrectki
logika prirodu Dovkillya 1993
Dovkillya 1994 Dovkillya 1995 NP
Dovkillya 6 1995 Dovkillya 5 1997 P
Dovkillya 5 P Dovkillya 6 2000 P
Dovkillya 2000 2ch P Dovkillya 34 1999 P
Dovkillya 23 2000 P Geneza R-i-Ukraina
Priroda 5 VR-Guz P Priroda 5 VR P
Priroda 10 P Zernatko
Anatomiy Pomogaibo Zbirnuk 3
Zbirnuk 4 Zbirnuk 5

Білокінь Г.О. – вчитель-методист ЗОШ № 18 м. Кременчука, співавтор підручника хімії (7 кл.).Колектив авторів формувався (і надалі формується) впродовж чверті століття, ще до створення видавництва «Довкілля-К». Уперше у вітчизняному і зарубіжному підручникотворенні єдиний колектив об'єднав науковців та педагогів-практиків, які з єдиних позицій створили систему навчально-методичного забезпечення для дошкільнят та учнів 1–11 класів, в якій системотворчим фактором є загальні закономірності природи.

Богуш А.М. – дійсний член НАПН України, професор Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, співавтор посібників «Довкілля» для дошкільнят.

Бондаренко В.В. – вчитель вищої категорії, співавтор програм та підручників «Біологія-7», «Біологія» (7-11 кл.).

Бондаренко Н.М. – методист з початкового навчання м. Полтави, співавтор системи навчальних посібників курсу «Мій рідний край – моя Полтава».

Булава Л.М. – професор Полтавського національного університету ім. В.Г. Короленка, співавтор підручників «Природознавство-5» (2001, 2003), «Географія-6» (2001, 2003, 2006 рр.).

Вовк О.І. – заступник директора авторської ЗОШ № 37 м. Полтави, співавтор підручника «Хімія-7» (1998 р.).

Водолазська Т.В. – доцент кафедри менеджменту Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, співавтор підручників та посібників для учнів з курсу «Я і Україна. Довкілля».

Голота О.В. – інженер-програміст лабораторії інтеграції змісту освіти, автор програми для 5-6 кл. «Моделюємо довкілля».

Гончаренко С.У. – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділення дидактики, методики та інформаційних технологій НАПН України, співавтор програми з фізики (7-11 кл.).

Гринюк О.С. – науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, співавтор посібників «Біографія. Географія» (7-9 кл.) для учнів та вчителів.

Гуз К.Ж. – доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, співавтор освітньої моделі «Довкілля» і 8 підручників до неї, директор видавництва «Довкілля-К».

Дудко С.Г. – екс-директор ЗОШ № 24 м. Полтави, автор посібника для вчителів «Країна здорових дітей».

Зламанюк Л.М. – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри природничих дисциплін Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, співавтор програми «Хімія» (7-11 кл.).

Іващенко С.Г. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, співавтор програми «Біологія» (7-11 кл.).

Ільченко В.Р. – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, розробник освітньої моделі «Довкілля», співавтор підручників «Я і Україна. Довкілля» (1-4 кл.), а також з природознавства (5-6 кл.), фізики, біології, географії, хімії та посібників для учнів; голова громадської організації «Освітній центр «Довкілля», вчителька Чорнобильської СШ № 1, учні якої 26 квітня 1986 р. врятували світ.

Ільченко О.Г. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, розробник навчального середовища для освіти стійкого розвитку, співавтор підручників до моделі «Довкілля» для початкової, основної та старшої школи.

Клименко М.М. – вчитель фізики та біології Комишнянської ЗОШ Миргородського району, співавтор посібників з фізики для 8-9 кл.

Коваленко В.С. – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доцент Дніпропетровського національного університету, співавтор 5 підручників з хімії, підручника «Природознавство-10».

Кравченко Т.О. – проректор з навчальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, співавтор програми «Хімія» (7-11 кл.).

Криштопа Н.В. – співавтор посібників для учнів з довкілля (1-2 кл.).

Куликівський С. Г.  канд. фізмат. наук, доцент кафедри теоретичної фізики ПНПУ ім. В. Г. Короленка, співавтор підручників "Фізика7", "Фізика8"

Куляєва О.М. – завідувач відділу ліцензування Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, співавтор програми «Фізика» (7-11 кл.).

Ляшенко А.Х. – директор Дніпровської ЗОШ, заслужений учитель України, співавтор програми «Хімія» (7-11 кл), 5 підручників з хімії, підручника «Природознавство-10».

Матвієнко П.І. – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (1993 – 2007), автор монографії «Комплексна оцінка ефективності дидактичного процесу».

Мащенко О.М. – доцент кафедри географії Полтавського національного університету ім. В.Г. Короленка, співавтор підручника «Географія-6» та посібників для учнів.

Неізвідська Л.С. – вчитель вищої категорії ЗОШ № 24 м. Полтави, дослідник ефективності освітньої моделі «Довкілля», автор посібників для учнів та вчителів («Читанка» для 1-2 кл.), розробник бінарних уроків з довкілля та іноземної мови.

Півень Т.О. – заступник директора ЗОШ № 26 м. Полтави, співавтор програми «Біологія» (7-11 кл.) та підручника «Біологія-7».

Помогайбо В.М. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри природничих дисциплін Полтавського національного університету ім. В.Г. Короленка, автор посібника «Довкілля» для студентів та співавтор підручника «Біологія-9».

Редчук А.С. – кандидат хімічних наук, співавтор програми «Хімія» (7-11 кл.).

Рибалко Л.М. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, співавтор програми «Біологія» (7-11 кл.), 5 підручників з біології для 7-11 кл., природознавства для 6 і 10 кл.

Самодрин А.П. – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри Дніпропетровського університету економіки та права ім. А. Нобеля, автор статті «Без довкілля не вижити школі», співавтор монографії «Образовательная модель "Логика природы"».

Сєдих К.В. – доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології Полтавського національного університету ім. В.Г. Короленка, автор завдань для зміцнення здоров'я учнів 1-4 класів.

Сиволап С.М. – вчитель фізики Градизської ЗОШ № 2, автор тестові завдання та контрольні роботи з фізики для учнів 7 кл.

Сігіда Т. В. - науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, співавтор підручників «Я і Україна. Довкілля» (3-4 кл. 2010), "Природознавство"-10 (2011)

Собакар С.І. – вчитель-методист ЗОШ № 31, співавтор підручників «Довкілля» (1-2 кл.), «Я і Україна» (1 кл.).

Степанюк А.В. – доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, співавтор програми «Біологія» (7-11 кл.).

Ткачук Л.В. – директор НВК № 111 м. Дніпропетровська, співавтор програми «Хімія» (7-11 кл.).

Фіалков Ю.Я. – доктор хімічних наук, професор Національного університету «Київський політехнічний інститут», співавтор підручника «Хімія-7».

Шиян Н.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного університету ім. В.Г. Короленка, співавтор програми «Хімія» (7-11 кл.).

Яценко Л.Г. – вчитель біології ЗОШ № 9 м. Полтави, співавтор підручників з біології для 7 і 8 класу.