Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

 Продукція видавництва

Основним напрямком роботи видавництва є видання праць, присвячених науковому обґрунтуванню та навчально-методичному забезпеченню освіти стійкого розвитку. Колектив авторів проводить експериментальне дослідження теоретичних розвідок та навчально-методичного забезпечення дошкілля, загальноосвітньої школи (1–11 кл.) та вищої школи. Досліджуються педагогічні, психологічні, соціальні, здоров'язбережувальні аспекти навчального середовища освіти стійкого розвитку, зокрема такі її невід'ємні характеристики, як:

  • життєствердний образ світу учнів;
  • його основа – екологічний образ природи;
  • невід'ємність навчального процесу від дослідження учнями свого етносоціоприродного довкілля;
  • формування здатності учнів оперувати базовими закономірностями природи, суспільства та довкілля як умова набуття компетентності з освітніх галузей «Природознавство» і «Суспільствознавство»;
  • створення умов для усвідомлення молодими громадянами національної спадщини, зокрема через втілення в підручниках і посібниках «плану» навчання Г. Сковороди: «Пізнай природу, пізнай свій народ, пізнай себе»;
  • батьківська віра, звичаї і традиції етносу усвідомлюються учнями без принуки, на підсвідомому рівні завдяки системі уроків серед природи, що їх методичні посібники для вчителів рекомендують по можливості проводити в народні свята;
  • посібники для учнів, написані за участі психологів-психотерапевтів, дають можливість учням вже в молодшому шкільному віці відкривати «закон» свого здоров'я;
  • законослухняні громадяни виховуються завдяки законопідставному змісту освіти.

На книгах видавництва «Довкілля-К» можна побачити один з містких символів української етнічної картини світу.

Цей символ запозичений із роботи учениці 7 класу ЗОШ № 37 м. Полтави. Завдання полягало в тому, щоб створити модель світу на основі елементів знань про довкілля, а в центрі цієї моделі зобразити те, що є осердям образу світу, що якнайточніше символізує його. У центрі свого образу світу дівчинка намалювала лебедя. Свій вибір символу вона пояснила так: «Вважаю, що світ тримається на збереженні, на симетрії, на вічній любові й вічній вірності».

Таку філософію вічності світу розробила дівчинка, зводячи до цілісності елементи знань на основі загальних закономірностей природи (збереження, спрямованості самочинних процесів до рівноважного стану, періодичності процесів у природі). У слов'янських народів лебідь здавна був символом любові, вірності та краси. Саме ці духовні вартості, що лежать в основі народнопоетичної картини світу українців, і становлять ціннісне підґрунтя освітньої системи «Довкілля».

0 p 1 P 2 P 3 P
4 P 5 P 6 P 7 P
7 PF 0z 1 Z 2 Z
3 Z 4 Z 5 Z 1 M
2 M 3 M 4 M2 4 M
1-4 MB 1-4 P 1-4 KP 5-9 M
avtoreferat dovkillya pomag kalendar knuga
Guz M OP OPD Likarski roslunu
Geografia 6 P Prirodoz 6 Z Dovkillya 4 Z Dovkillya 2 Z
Fizika 7 Z Fizuka 8 Z Dovkillya 3 Z Dovkillya 1 Z
Biologia 9 Z Biologia 8 Z Zernatko