Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

Конференції

Науково-практичні конференції, проведені Науково-методичним центром інтеграції змісту освіти Академії педагогічних наук України та лабораторією інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, присвячені впровадженню ідей інтеграції змісту освіти, освіти сталого розвитку

1994 р. — Всеукраїнська науково-практична кон¬ференція «Інтеграція змісту освіти» (м. Полтава, травень 1994 р.).
1996 р. — Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток мислення молодших школярів» (м. Кременчук, жовтень 1996 р.).
1997 р. — Міжнародна науково-ме¬тодична конференція «Педагогічна практика і філософія освіти» (м. Полтава, 18-20 листопада 1997 р.).
1999 р. — Міжнародна науково-практична конференція «Вивчення довкілля в загальноосвітній школі та ідеї В.І. Вернадського в освіті» (м. Полтава - смт Шишаки, 7-8 квітня 1999 р.).
2000 р. — Всеукраїнська науково-практична конференція «Вивчення довкілля в загальноосвітній школі та ідеї В.О. Сухомлинського в освіті» (м. Полтава, 13-14 квітня 2000 р.).
2001 р. — Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми вибору та експертної оцінки педагогічних технологій» (м. Полтава, 26 квітня 2001 р.).
2002 р. — Всеукраїнська науково-практична конфе¬ренція «Проблеми інтеграції змісту природничо-наукової освіти в серед¬ній школі та педагогічному ВНЗ» (м. Полтава, 11-12 квітня 2002 р.).
2003 р. — Все¬українська науково-практична конференція «Формування цілісності природничо-наукових знань школярів» (м. Полтава, 16 квітня 2003р.).
2003 р. — Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досягнення і перспективи моделі освіти «Довкілля» (м. Рівне, листопад 2003 р.).
2004 р. — Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція змісту освіти в школі та ВНЗ: досягнення і перспективи» (м. Полтава, 15-16 квітня 2004 р.).
2005 р. — Всеукраїнська науково-практична конференція «Цілісна природничо-наукова освіта у 12-річній школі» (м. Полтава, 14 квітня 2005р.).
2006 р. — Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми формування змісту природознавчих курсів у профільній школі» (м. Полтава, 12 квітня 2006 р.).
2007 р. — Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та методичні основи формування змісту освітніх га¬лузей» (м. Полтава, 24 квітня 2007 р.)
2008 р. — Всеукраїнський науково-практичний семінар «Система навчально-методичного забезпечення освітньої галузі» (м. Полтава, 17 квітня 2008 р.).
2009 р. — Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки вчителів до викладання інтегрованих курсів та їх навчально-методичне забезпечення» (м. Полтава, 9 квітня 2009 р.).
2010 р. — Міжнародна науково-практична конференція «Концепції та методичні моделі вивчення змісту освітніх галузей у профільній школі» (м. Полтава, 15 квітня 2010 р.).
2011 р. — Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та методичні основи організації здоров'язбережувального навчального середовища загальноосвітньої школи та ВНЗ» (м. Полтава, 14 квітня 2011 р.).
2012 р. — Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку» (м. Полтава, 26 квітня 2012 р.).
2013 р. — Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретико-методичні засади компетентнісної моделі змісту освітніх галузей загальноосвітньої школи» (м. Полтава, 18 квітня 2013 р.).