Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

Історична довідка

Модель освіти «Довкілля» народилася в 1990 р. в м. Полтаві з ініціативи педагогічного колективу авторської СШ №37 (директор О.А. Писанський, заст. директора О.І. Вовк), розроблялася і впроваджувалася в навчальний процес вітчизняних шкіл впродовж 1991-2011 рр. На цей час це єдина інноваційна вітчизняна модель освіти, відома за кордоном під назвою «Образовательная модель «Логика природы», яка ввійшла в «Энциклопедию образовательных технологий».

В 1990-1991 р. тимчасовим науковим колективом під керівництвом д.п.н., проф. Ільченко В.Р. були розроблені концепція, навчальний план, національний предмет «Довкілля», програми, підручники нового покоління. Під керівництвом проф. Моргуна В.Ф., канд. пед. наук Лебедика М.П. були проведені всебічні психологічні та соціологічні дослідження (1994-2000), які довели ефективність нової моделі змісту освіти, названої відповідно до її основи — інтегрованого соціоприродничого курсу «Довкілля» (1-6 класи).

Освітня модель «Довкілля» має навчально-методичне забезпечення (дошкілля, 1-11 класи — понад 50 найменувань) над якими працювали вчені, вчителі, учні, батьки впродовж 1991-2010 рр.

Наказом МОН №529 від 13.01.2000 р. за результатами Всеукраїнського експерименту освітня модель «Довкілля», її навчально-методичне забезпечення, етносоціоприродничий предмет «Довкілля» допущені для використання в загальноосвітній школі.

В 2003-2011рр. за підручниками видавництва «Довкілля-К» (гол. ред. д.п.н. Гуз К.Ж.) навчалося понад 1 млн. учнів 1-11 класів. Розроблені підручники (понад 20), програми, посібники для учнів та вчителів (понад 50 найменувань).

З 2011 р. з навчального процесу почало вилучатися всебічно перевірене навчально-методичне забезпечення освітньої моделі «Довкілля», хоча воно за своєю новизною та ефективністю стосовно оздоровлення дітей, природовідповідного розвитку високих рівнів їх інтелекту не має аналогів у вітчизняній і світовій педагогіці.
Вартість розроблення, написання, експериментальної перевірки і впровадження нового підручника коштує біля 3 млн. євро (наприклад у Нідерландах). Колективом учених та педагогів України розроблено понад 20 підручників нового покоління. Ця цінність має слугувати дітям України.