Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

Конструювання цілісностей знань,
моделювання законопідставних зв'язків у довкіллі

Кожен об'єкт пізнання в процесі обґрунтування його структури, зовнішніх і внутрішніх зв'язків, його розвитку на основі загальних закономірностей природи постає перед учнем як елемент цілісності знань, отриманих під час уроку, впродовж вивчення теми, розділу програми, предмету, освітньої галузі. Цілісності знань конструюються учнями і постають у вигляді структурно-логічних схем (СЛС) теми, розділу, образу природи (для системи предметів з освітньої галузі, що вивчаються в певному класі), образу світу (для всіх предметів).

Застосування ІКТ дозволяє учням ілюструвати СЛС та образи природи явищами, об'єктами природи, які викликали найсильніші емоції під час вивчення, і в такий спосіб із фактологічних знань складати елементи зображення цілісної картини світу, тобто зцілювати свою малозв'язну дитячу свідомість і егоїстичне дитинне мислення, вирощувати з нього законопідставне наукове мислення сучасного члена суспільства, об'єднаного з ноосферою. Як зазначав В.І. Вернадський, наука – це природне явище. Вона в загальнообов'язковій формі пов'язує суспільство в цілому і кожну людину зокрема з біосферою і ноосферою. Наука починається там, де думка людини в поясненні явищ спирається на закони, відкриті наукою. В освітній системі «Довкілля» учні «самостійно» (так їм здається) відкривають загальні закономірності природи і, досліджуючи довкілля, вже в початковій школі використовують їх для створення цілісності знань, формують свої життєствердні образи природи в 5–11 класах.

Структурно-логічною схемою – концентрацією знань теми на основі загальних закономірностей – закінчується в підручниках 5–11 класів видавництва «Довкілля-К» кожна тема, моделлю ядра образу природи – вивчення предмета в кожному класі.

Особливий інтерес учителів викликають «СЛС-ки» (СЛС) учнів учителя фізики Дніпровської ЗОШ Геннадія Сухорукова.

˂Фото з Г. Сухоруковим та «СЛС-ки»˃Syxorykov Konferenzia7

Лагідне ім'я «СЛС-ки» цим художнім картинам прояву загальних закономірностей природи дали учні. «СЛС-ки» створюються і захищаються учнями як цілісності знань про природу, як ситуативні конструкти-«знімки» учнівської дійсності, зроблені емоційним інтелектом учня. Кожен учень захищає свою структурно-логічну схему.