Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish
Національна академія педагогічних наук України
Інститут педагогіки НАПН України
Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти
Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського
Laboratory of Polymers, Ariel University, Ariel, Israel
Сиктивкарський державний університет, Росія
Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові, Польща
Краківська академія імені Анджея Фріча Моджевського, Польща

Міжнародна науково-практична конференція

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА В СТАРШІЙ ШКОЛІ»

24 квітня 2015 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інформація про конференцію подана на сайті: www.dovkillya.org.ua та http://pnpu.edu.ua/ua/

Полтава-2015


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі», яка відбудеться 24 квітня 2015 р.на базі Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка.

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Теоретичні та методичні засади інтегрованого навчання природознавства в старшій школі.

  2. Проблеми реалізації інтегрованого навчання у профільній школі та підготовка до нього вчителів.

  3. Досвід впровадження інтегрованих курсів в загальноосвітній та вищій школах.

  4. Використання педагогічних технологій інтеграції змісту освіти як умова ефективного навчання природничих предметів.

  5. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до викладання у профільній школі.

  6. Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін.

 

Умови та форми участі

Запрошуємо до участі науковців, методистів, директорів, викладачів, учителів, аспірантів, магістрів.

Форми участі: публікація матеріалів, публікація матеріалів і усна доповідь, усна доповідь, участь без доповіді та публікації матеріалів.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових праць «Технології інтеграції змісту освіти» (випуск № 7) та розміщення на сайтіwww.dovkillya.org.ua поданих на конференцію матеріалів.

 

Реєстрація та умови подання матеріалів

Для участі у конференції необхідно заповнити та відправити заявку та текст наукової статті.
Заявка (приклад назви файлу – ivanov_zayava.doc), наукова стаття (приклад назви файлу – ivanov_tekst.doc)
надсилаються окремими файлами на адресу оргкомітету pnpubot@yandex.ru в електронному вигляді або
передаються особисто на інших електронних носіях.

Кінцевий термін реєстрації та подачі матеріалів – 14 квітня.

 

Календар конференції

Прийом наукових статей – до 14 квітня 2015 року.

Проведення конференції – 24 квітня 2015 року

 

Вимоги до оформлення та подання наукових статей

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською або російською мовами та містити матеріал, не опублікований раніше. Жирним шрифтом виділяються такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.

Обсяг статті, включно зі списком літератури (не більше 12 джерел), повинен становити 5-10 сторінок формату А4, інтервал 1,5, кегль 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм.

Стаття має бути перевірена та відредагована.

Вимоги до оформлення тез доповідей та статей

Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції окремим збірником (25 гривень за надрукований аркуш та 40 гривень за збірник). Розміщення матеріалів конференції на сайті www.dovkillya.org.ua безкоштовно.

Відредаговані тези подаються в електронному (диск) та паперовому варіантах формату А4 з підписами авторів (2 примірника): асистенту кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Сагайдак Вікторії Миколаївні, природничий факультет, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36003 або електронною поштою за адресою: pnpubot@yandex.ru

Телефони для довідок: (0532) 2-28-91 (кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології), моб. (066) 68-66-022.

 

Зразок оформлення статті

УДК 371.315                                                              

В. В. Іванов

(Полтава)

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Прізвище та ініціали, назва статті (українською, російською та англійською мовами).

Анотації (українською, російською та англійською мовами) містять стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті (3-5 рядків через 1 інтервал 12 кеглем, курсивом). Ключові слова кількістю 6-10.

Текст статті

Література

(відповідно до вимог оформлення бібліографічного опису літературних джерел, поданих у журналі «Бюлетень ВАК України» № 5 за 2009 р.)


Адреса оргкомітету конференції:

Ільченко В. Р., Зелюк В. В., Гриньова М. В. – співголови оргкомітету

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

 

Контактні телефони:

– приймальня ПОІППО – тел. факс: (05322) 7-26-08, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

– відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти – тел. (05322) 7-30-63, (0532) 508-478, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

– кафедра ботаніки, екологі та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університетуімені В. Г. Короленка – тел. (05322) 2-28-91.


Заявка

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі»

Прізвище                                                                                                              

Ім’я, по-батькові                                                                                                  

Науковий ступінь                                                                                                 

Вчене звання                                                                                                        

Посада                                                                                                                  

Назва організації, її адреса                                                                                 

Адреса для листування (з індексом)                                                                   

Контактний телефон                                                                                             

E-mail                                                                                                                    

Секція (тематичний напрям                                                                                 

Назва доповіді                                                                                                      

Форма участі                                                                                                        

Потреба у мультимедійному представленні                                                       

Потреба у поселенні                                                                                            

    Підпис                                                                              Дата