Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

 

IMG 0517 1

Міжнародна науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі» — 21-е зібрання педагогів країни, приурочене до Дня довкілля та присвячене 25й річниці моделі освіти сталого розвитку («Довкілля»).

 

24 квітня 2015 р. наукові співробітники відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України разом із співробітниками Полтавського ОІППО та Полтавського НПУ організували Міжнародну науково-практичну конференцію.

    У конференції взяло участь понад 100 осіб із заявленими темами з різних регіонів України — академіки, професори, доктори, кандидати педагогічних, психологічних наук, педагоги-практики з Полтавщини, Києва, Дніпропетровщини, Кривого Рогу, а також учені з Росії, Польщі, Ізраїлю. На конференцію прибули педагоги (понад 70 осіб), які впродовж 1990 – 2015 рр. розробляли, експериментально перевіряли навчально-методичне забезпечення моделі освіти сталого розвитку («Довкілля»), що реалізує  технологію формування життєствердного національного образу світу учнів 1 – 11 кл., формування життєствердної моделі світу вітчизняного суспільства як умови його життєстійкості, конкурентоздатності, збереження ним природи і миру на планеті.

    Напрямами роботи зібрання стало обговорення учасниками конференції ідей освіти сталого розвитку суспільства, втілення їх у практику школи впродовж 25 років  завдяки навчально-методичному забезпеченню моделі ОСР (понад 60 номінацій – програми, підручники, посібники для 1 – 11 кл., з якими учасники конференції познайомилися на виставці), підготовці педагогів на Всеукраїнських курсах в ПОІППО до реалізації ідей ОСР (понад 5000 учителів 1 – 11 кл.), завдяки ознайомленню педагогічної громадськості через ЗМІ, в тому числі через часописи ПОІППО (понад 500 статей, http://dovkillya.org.ua/novosti.html), завдяки  діяльності НМЦ інтеграції змісту освіти НАПН України, заснованого НАПН України і ПОІППО (1999 – 2013 рр.), Полтавського ПНУ та багатьох шкіл України.

    Під час конференції аналізувався досвід залучення педагогічної громадськості до розв’язання проблем компетентнісного підходу в освіті в школах країни, впровадження освітньої моделі ОСР («Довкілля») як офіційно визнаної освіти, альтернативної офіційної освіти, обговорювався позитивний вплив моделі ОСР на психічний, духовний, інтелектуальний розвиток учнів, зміцнення їхнього здоров’я, досягнення учнями високих рівнів інтелекту та розуміння інформації, соціалізації та патріотичного виховання учнів.

    Наголосом дня будо обговорення питань подальшого використання педагогами напрацювань розробників моделі ОСР («Довкілля»), в тому числі і інтегрованого курсу з природознавства, труднощі учителів у виборі поданих на конкурс підручників природничого циклу для 7 класу, оскільки, згідно Державного стандарту, вони мають формувати в учнів природничо-наукову компетентність, втілювати ідеї сталого розвитку, а в експертних висновках ці ознаки підручників-конкурсантів не згадуються. Учасники конференції доводили, що учитель самостійно не в змозі проаналізувати всі подані на конкурс підручники, співставити їх і обрати ті, які в найбільшій мірі відповідають ДС освіти, Національній стратегії розвитку освіти на 2012 – 2021 рр.

     Учасники конференції ставили питання щодо оприлюднення принципів, критеріїв, на основі яких відбувається розвантаження стандартів освіти та програм і підручників.

  Заслухавши та обговоривши доповіді та виступи учасників конференції, наукове зібрання розробило рекомендації, які розіслали у відповідні державні установи.  

 

k1  k2  k3 

Ляшенко А. Х. – науковий співробітник, Ільченко О. Г. – старший науковий співробітник, Коваленко В. С. – старший науковий співробітник відділу інтеграції змісту освіти, автори підручників 7 класу, поданих на конкурс, розробники моделі ОСР («Довкілля»), яка в 2014 р. на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014» нагороджена золотою медаллю.

Обговорення рекомендацій конференції: Коваленко В. С., доцент кафедри хімії Дніпропетровського національного університету, директори експериментальних шкіл Інституту педагогіки: Ляшенко А. Х., Заслужений учитель України, директор Дніпропетровської ЗОШ, автор моделі початкової школи «Довкілля – як – школа»; Дудко Л. М., директор ЗОШ №24 м. Полтави – школи «Країна здорових дітей».

Серед учасників конференції учителі Апостолівського районного ліцею-інтернату, в якому реалізується випереджальна освіта для сталого розвитку.