Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників Міжнародної науково-практичної конференції

«Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі»

 (24 квітня 2015 р., м. Полтава)

 

Міжнародна науково-практична конференція "Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі" — 21-е зібрання педагогів країни, приурочене до Дня довкілля та присвячене 25й річниці моделі освіти сталого розвитку («Довкілля»).

       У конференції взяло участь понад 100 осіб із заявленими темами з різних регіонів України — академіки, професори, доктори, кандидати педагогічних, психологічних наук, педагоги-практики з Полтавщини, Києва, Дніпропетровщини, Кривого Рогу, а також учені з Росії, Польщі, Ізраїлю. На конференцію прибули педагоги (понад 70 осіб), які впродовж 1990 – 2015 рр. розробляли, експериментально перевіряли навчально-методичне забезпечення моделі освіти сталого розвитку («Довкілля»), що реалізує  технологію формування життєствердного національного образу світу учнів 1 – 11 кл., формування життєствердної моделі світу вітчизняного суспільства як умови його життєстійкості, конкурентоздатності, збереження ним природи і миру на планеті.

       Напрямами роботи зібрання стало обговорення учасниками конференції ідей освіти сталого розвитку суспільства, втілення їх у практику школи впродовж 25 років  завдяки навчально-методичному забезпеченню моделі ОСР (понад 60 номінацій – програми, підручники, посібники для 1 – 11 кл., з якими учасники конференції ознайомилися на виставці), підготовці педагогів на Всеукраїнських курсах в ПОІППО до реалізації ідей ОСР (понад 5000 учителів 1 – 11 кл.), завдяки ознайомленню педагогічної громадськості через ЗМІ, в тому числі через часописи ПОІППО (понад 500 статей, http://dovkillya.org.ua/novosti.html), завдяки  діяльності НМЦ інтеграції змісту освіти НАПН України, заснованого НАПН України і ПОІППО (1999 – 2013 рр.), Полтавського ПНУ та багатьох шкіл України.

         Під час конференції аналізувався досвід залучення педагогічної громадськості до розв’язання проблем компетентнісного підходу в освіті в школах країни, впровадження освітньої моделі ОСР («Довкілля») як офіційно визнаної освіти, альтернативної офіційної освіти, обговорювався позитивний вплив моделі ОСР на психічний, духовний, інтелектуальний розвиток учнів, зміцнення їхнього здоров’я, досягнення учнями високих рівнів інтелекту та розуміння інформації, соціалізації та патріотичного виховання учнів.

         Наголосом дня будо обговорення питань подальшого використання педагогами напрацювань розробників моделі ОСР («Довкілля»), в тому числі і інтегрованого курсу з природознавства, труднощі учителів у виборі поданих на конкурс підручників природничого циклу для 7 класу, оскільки, згідно Державного стандарту, вони мають формувати в учнів природничо-наукову компетентність, втілювати ідеї сталого розвитку, а в експертних висновках ці ознаки підручників-конкурсантів не згадуються. Учасники конференції доводили, що учитель самостійно не в змозі проаналізувати всі подані на конкурс підручники, співставити їх і обрати ті, які в найбільшій мірі відповідають ДС освіти, Національній стратегії розвитку освіти на 2012 – 2021 рр.

         Учасники конференції ставили питання щодо оприлюднення принципів, критеріїв, на основі яких відбувається розвантаження стандартів освіти та програм і підручників.

Заслухавши та обговоривши доповіді та виступи учасників конференції, наукове зібрання рекомендує просити:

  1. Президента і Прем’єр-Міністра України, Віце-прем’єра з гуманітарних питань ініціювати:

- розроблення Національної стратегії освіти для сталого розвитку;

- створення державної установи, яка б реалізувала модернізацію змісту освіти та розроблення навчально-методичного забезпечення на засадах ОСР, готувала педагогів країни до впровадження засад ОСР в практику навчальних закладів;

- створення умов для гарантії права дітей навчатися за підручниками, які реалізують ключові напрями державної освітньої політики, зазначені в Національній стратегії розвитку освіти на 2012 – 2021 рр., втілюють 25-річний досвід вітчизняної моделі ОСР.

2. Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України на законодавчому рівні вирішити питання про необхідність впровадження в практику школи інноваційних моделей освіти, в тому числі модель освіти ОСР («Довкілля»), які пройшли експериментальну перевірку і є альтернативою традиційній фактологічній системі освіти; про конкурсний відбір підручників до інноваційних моделей.

       3. Міністра освіти і науки, при участі Президента НАПН України, забезпечити:

- експертизу рукописів підручників 7 класу, поданих на конкурс, в аспекті їх відповідності Державному стандарту освіти, Національній стратегії розвитку освіти на 2012 – 2021 рр., порівняльним аналізом можливостей підручників в досягненні мети, поставленої в названих державних документах;

- оприлюднення концепції, принципів та критеріїв розвантаження змісту шкільної освіти  (стандартів освіти, програм, підручників);

- використати експериментально перевірену систему підручників вітчизняної моделі освіти сталого розвитку («Довкілля») для забезпечення ними дітей, за яких в першу чергу має піклуватися держава (школи-інтернати), оскільки модель ОСР створює умови для оздоровлення дітей, формування  природовідповідно високих рівнів інтелекту та соціальної зрілості;

- використати напрацювання Полтавського ОІППО щодо підготовки вчителів до впровадження моделі ОСР («Довкілля»).

       4. Державним педагогічним університетам, обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти готувати керівників шкіл і педагогів до впровадження засад освіти сталого розвитку; використовувати досвід Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського в сфері професійної перепідготовки вчителів до викладання інтегрованих курсів у профільній школі; Полтавського національного педагогічного університету – щодо формування життєствердного національного образу світу майбутніх учителів, організації екскурсійної роботи вчителів природничих дисциплін; впровадженню в практику школи моделі початкової освіти «Довкілля – як школа», комплексних уроків серед природи (досвід шкіл Дніпропетровщини), моделі школи «Країна здорових дітей» (ЗОШ №24 м. Полтави).

Рекомендації обговорені на конференції і прийняті одноголосно.

 

Голова

оргкомітету конференції
 

Ільченко В. Р.,

дійсний член НАПН України

д.п.н., професор, голова ГО

Освітній центр «Довкілля»

Закачати