Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

ДО СПІВСТАВЛЕННЯ МОДЕЛІ ОСР "ДОВКІЛЛЯ" І STEM-ОСВІТИ

Модель освіти сталого розвитку «Довкілля» (1990-2015)

Витоки:

Етнопедагогіка, звичаєве коло

Думки і вчення стародавніх мислителів

Праці: Коменського Я.А., Сковороди Г.С., Монтеня М., Дьюї Дж., Ушинського К.Д., Остроградського М.В., Вернадського В.І., Подолинського С.А., Каптєрєва П.Ф.,  Леонтьєва О.М., Піаже Ж., Смирнова С.Д., Гадамера Х.-Г., Фрома Е., Поповича М.В., Кримського С.Б.,…

 

Мета моделі та параметри її досягнення

Метою моделі є формування цілісної свідомості людини, яка здатна брати на себе відповідальність за своє майбутнє і майбутнє свого довкілля, Батьківщини;

• формування життєствердного національного образу світу учнів як умови життєствердної моделі світу суспільства, природовідповідно високих рівнів інтелекту, наукового мислення його представників як громадян конкурентоздатної держави.

Досягнення мети досліджувалося за параметрами:

• наявність в учнів життєствердного національного образу світу; рівні цілісності знань, рівні розвитку наукового мислення;

• вербальний, невербальний, загальний  інтелект;

• мотивація навчання;

• зміна індексу соціальної зрілості від класу до класу;

• вплив природничо-наукової компетентності учнів на успішність з математики та іноземної мови.

Відображено в десятках монографій, наукових збірників, захищених дисертацій з педагогіки і психології (www.dovkillya.org.ua).

1.11.21.3

 

1.41.51.6

 

До порівняння моделі і STEM-освіти

6911

72127

 

Презентація у повному обсязі (клікабельно)