Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish

Національна академія педагогічних наук України

Інститут педагогіки НАПН України

Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти ІП НАПН України

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

Полтавський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічні засади навчання природознавства в загальноосвітній школі»(далі Конференція), яка відбудеться 19-20квітня 2017 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського і Шишацької спеціалізованої школи ім. В. І. Вернадського Шишацької селищної ради.

Мета Конференції: об’єднання зусиль науковців і практиків щодо розвитку концептуальних засад у реалізації природничого змісту, взаємодія між науковими дослідженнями й освітніми практиками, формування рекомендацій щодо можливостей подальшого розроблення шляхів інтеграції навчання в загальноосвітній школі, поширення інноваційного педагогічного досвіду з окресленої проблеми.

Тематичні напрями роботи Конференції:

 1. Теоретико-методичні засади реалізації змісту природничо-наукової освіти.
 2. Навчально-методичний супровід викладання предметів освітньої галузі «Природознавство».
 3. Психолого-педагогічна та методична підготовка майбутнього вчителя до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство».
 4. Реалізація принципу інтеграції в умовах профільного навчання.
 5. Компетентнісний підхід як інструмент якісного оновлення змісту освіти.

До участі запрошуються: науковці, методичні працівники, керівники навчальних закладів, педагоги, аспіранти, студенти.

У роботі Конференції передбачено: пленарне засідання, тематичні секції, презентаційно-дискусійні майданчики, майстер-класи учасників регіональної дослідно-експериментальної роботи «Реалізація діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів», екскурсія на Бутову гору, підсумковий круглий стіл.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Умови участі у роботі Конференції:

    очна (заочна) участь із розміщенням статей на сайті www.dovkillya.org.uaта їх публікацією на безоплатній основі в електронному збірнику наукових праць «Технології інтеграції змісту освіти» (Випуск № 8);

  за бажанням автора та за додатковою оплатою  (30 грн. за сторінку) можна подати статтю до друку у спецвипуск Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога» (фахове видання з педагогічних наук – Постанова Президії ВАК України №1-05/3 від 30 березня 2011 року). До журналу будуть включені статті учасників Конференції, що відповідають її тематиці. Оплата за публікацію та пересилку журналу здійснюється післяплатою на пошті за вказаною адресою автора статті або готівкою при реєстрації учасників Конференції.

  участь без доповіді.

Оргкомітет лишає за собою право відхиляти доповіді та статті, що не відповідають тематиці, зазначеним вимогам або науковому рівню.

Ключові дати конференції:

          До 01.04.2016 р. включно прийом публікацій до електронного збірника наукових праць «Технології інтеграції змісту освіти» за електронною адресою: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (із вказівкою у темі електронного повідомлення «Конференція»). Кожну публікацію подавати окремим файлом, надаючи йому ім’я з вказівкою на прізвище та ініціали автора латинськими літерами за зразком: IVANOV I.I.);

До 16 квітня 2017 року включноелектронна реєстрація участі у Конференції за посиланням: https://goo.gl/forms/NDJRkBiJUu95KpBr1

       19-20 квітня – робочі дні Конференції.

            ВИМОГИ до оформлення та подання статей до електронного збірника наукових праць «ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

Текст публікації подається у текстовому редакторі Word версії 2003 і вище (у форматі *.doc). Обсяг: від 7-ми до 12-ти сторінок. ФорматА4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1.5, без нумерації сторінок. Межі сторінки: з усіх боків по 2 см. Абзац із відступом 1 см.

Розміщення:

− у верхньому лівому куті (від поля) зазначити індекс УДК;

− нижче посередині великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА;

− нижче посередині зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто;

− нижче прізвища та ініціалів через одинарний інтервал – 3 анотації (до 3-х речень) + ключові слова українською, російською, англійською мовами.

− далі з нового рядка – текст публікації.

Кожна публікація повинна містити таку структуру:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

− формулювання цілей статті;

аналіз останніх досліджень і публікацій;

виклад основного матеріалу дослідження;

− висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку;

− список використаних джерел оформлюється відповідно до вимог ВАК (див. http://mdu.in.ua/Nauch/novi_vimogi_shhodo_oformlennja_spisku_literaturi.pdf) в алфавітному порядку під заголовком Література. Посилання у тексті статті подаються у квадратних дужках: [7, с. 84], де 7 – номер джерела у списку літератури, а 84 – номер сторінки.

            ВИМОГИ до оформлення тексту статті до журналу «ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА»

Матеріали оформляються відповідно до вимог Постанови ВАК від 15.01.2003 Х27-05/1.

Тексти статей (не більше 12 с.) набираються у текстовому редакторі MicrosoftWord 97 або Word 2000 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1.5,формат А4, межі сторінки – 2 см з усіх боків, абзац з відступом 1 см; в електронному варіанті таблиці, схеми та рисунки, зроблені в текстовому редакторі Word, обов’язково мають бути за текстом) відповідно до таких вимог:

Рубрикація

У першому рядку ліворуч  вказуєтьсяУДК; у кожному наступному рядку:

 1. Ім’я, по батькові та прізвище (напівжирним)автора чи співавторів.
 2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи чи навчання, місто, країна.
 3. Домашня адреса, контактні телефони,  e-mail.
 4. Посередині великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА.
 5. 3 анотації (4-5 рядків) + ключові слова (5-7) українською, російською, англійською мовами (інтервал 1.0).
 6. Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями (5-10 рядків).
 7. Формулювання цілей статті.
 8. Останні дослідження і публікації, на які спирається автор. Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття.
 9. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, статистичною обробкою даних (4-5 сторінок).
 10. Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
 11. Література подається згідно з вимогами ВАК (бюлетень ВАК України, № 3, 2008 р.).

План статті

Додаткова інформація

Адреса оргкомітету: 36014, м. Полтава, вул. Соборності 64-ж, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, каб. 4.9; відділ інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, каб. 3.8.

Контактні особи:

координатори КонференціїІльченко Віра Романівна, професор кафедри методики змісту освіти, завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України, роб. т.: (053)508-478; Буйдіна Олена Олександрівна, завідувач кафедри методики змісту освіти, моб. т.:  (099)057-48-67;

із питань реєстрації  – Нетудихатка Наталія Вікторівна, методист кафедри методики змісту освіти, моб. т.: (066)131-47-02;

із питань публікацій Гринюк Оксана Сергіївна, науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, моб. т.: (095)682-23-62;

із інших організаційних питань – Ільченко Олексій Георгійович, доцент кафедри методики змісту освіти, роб. т.: (053)508-478; Буйдіна Олена Олександрівна, завідувач кафедри методики змісту освіти, моб. т.: (099)057-48-67.